XII клас

 1. Срок от 27 април 2022 г. до 12 май 2022 г. включително.
 2. Ръководител на производствената практика на учениците от XII б клас в дневна форма на обучение – в професионално направление: код 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, професия: код 525020 Монтьор на транспортна техника, специалност: код 5250201 Автотранспортна техника – Цеца Петрова, учител, теоретично обучение.
 3. График за провеждане на производствената практика на учениците
 4. Тема

  Наименование на темата Брой часове ДАТА
  1 Встъпителен инструктаж. 1 27.04.2022 г.
  2 Запознаване с вътрешните правила и организацията на работата във фирмата. 1 27.04.2022 г.
  3 Предприятие. 5 27.04.2022 г.
  4 Персонал на предприятието и работна заплата. 7 28.04.2022 г.
  5 Трудов договор. 7 29.04.2022 г.
  6 Маркетинг. Целеви пазар. Маркетинг – микс 7 03.05.2022 г.
  7 Маркетингово проучване на пазара. 6 04.05.2022 г.
  8 Финансиране дейността на предприятието. Инвестиране. Основни икономически показатели. 6 05.05.2022 г.
  9 Застраховане и социално осигуряване. Данъчна система. 6 09.05.2022 г.
  10 Отчитане на разходите по икономически елементи. 6 10.05.2022 г.
  11 Отчитане на приходите от дейността на предприятието. 6 11.05.2022 г.
  12 Организация и технологии в бизнеса. Делова кореспонденция 4 12.05.2022 г.
  13 Защита на производствената практика 2 12.05.2022 г.
    Общо: 64  
 5. Ръководител на производствената практика на учениците от XII б клас в дневна форма на обучение – в професионално направление: код 525 Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства, професия: код 525020 Монтьор на транспортна техника, специалност: код 5250201 Автотранспортна техника – Цеца Петрова, учител, теоретично обучение.
 6. График за провеждане на производствената практика на учениците от
Тема

Наименование на темата Брой часове ДАТА
1 Встъпителен инструктаж. 1 27.04.2022 г.
2 Запознаване с вътрешните правила и организацията на работата във фирмата. 1 27.04.2022 г.
3 Предприятие. 5 27.04.2022 г.
4 Персонал на предприятието и работна заплата. 7 28.04.2022 г.
5 Трудов договор. 7 29.04.2022 г.
6 Маркетинг. Целеви пазар. Маркетинг – микс 7 03.05.2022 г.
7 Маркетингово проучване на пазара. 6 04.05.2022 г.
8 Финансиране дейността на предприятието. Инвестиране. Основни икономически показатели. 6 05.05.2022 г.
9 Застраховане и социално осигуряване. Данъчна система. 6 09.05.2022 г.
10 Отчитане на разходите по икономически елементи. 6 10.05.2022 г.
11 Отчитане на приходите от дейността на предприятието. 6 11.05.2022 г.
12 Организация и технологии в бизнеса. Делова кореспонденция 4 12.05.2022 г.
13 Защита на производствената практика 2 12.05.2022 г.
  Общо: 64