Учебни програми в раздел Б от училищните учебни планове – Разширена Професионална Подготовка

 

Учебен предмет РПП Група I срок УС I срок ЧС II срок УС II срок ЧС Общ бр.ч. Преподаватели
VIII а клас
Помощник-възпитател
Детска литература РПП 1 18 1 18 1 36 Антоанета Иванова-Миланова
Теория и методика на играта РПП 1 18 2 18 2 72 Петя Панова
Уч. Практика – Детска литература РПП 1 18 1 18 1 36 Петя Панова
Уч. Практика – Теория и методика на играта РПП 1 18 2 18 2 72 Петя Панова
Уч. Практика – Делова кореспонденция РПП 1 18 2 18 2 72 Петя Лазарова
Спедитор логистик
Бизнес комуникации РПП 2 18 1 18 1 36 Петя Лазарова
Обща икономическа теория РПП 2 18 2 18 2 72 Петя Лазарова
Основи на техническото чертане РПП 2 18 2 18 0 36 Цеца Петрова
Уч. Практика – Бизнес комуникации РПП 2 18 1 18 1 36 Петя Лазарова
Уч. Практика – Компютърен машинопис и текстообработка РПП 2 18 3 18 3 108 Снежана Иванова
VIII б клас
Монтьор на транспорта техника
Двигатели с вътрешно горене РПП 1 18 1 18 1 36 Валентин Вельовски
Материалознание РПП 1 18 1 18 1 36 Цеца Петрова
Основи на техническото чертане РПП 1 18 2 18 0 36 Цеца Петрова
Техническа механика РПП 1 18 1 18 1 36 Снежана Иванова
Уч. Практика – Двигатели с вътрешно горене РПП 1 18 2 18 2 72 Валентин Вельовски
Уч. практика – Общопрофесионални умения РПП 1 18 2 18 2 72 Христо Начев
Електромонтьор
Електрически измервания РПП 2 18 1 18 1 36 Цеца Петрова
Материалознание РПП 2 18 0 18 1 18 Цеца Петрова
Техническа механика РПП 2 18 1 18 0 18 Снежана Иванова
Техническо чертане РПП 2 18 2 18 2 72 Снежана Иванова
Учебна практика – Обработка на материали РПП 2 18 4 18 4 144 Петко Петков
IX а клас
Монтьор на транспорта техника
Автотранспортна техника РПП 1 18 2 18 2 72 Валери Белински
Техническа механика РПП 1 18 1 18 1 36 Снежана Иванова
Уч. практика – Автотранспортна техника РПП 1 18 2 18 2 72 Христо Начев
Уч. Практика – Двигатели с вътрешно горене РПП 1 18 2 18 2 72 Петко Петков
Уч. практика – Общопрофесионални умения РПП 1 18 2 18 2 72 Христо Начев
Спедитор логистик
Бизнескомуникации в спедицията РПП 2 18 1 18 1 36 Петя Лазарова
Стокознание РПП 2 18 1 18 1 36 Петя Лазарова
Транспортна техника РПП 2 18 1 18 1 36 Петко Петков
Уч. Практика – Транспортна и складова техника РПП 2 18 2 18 2 72 Христо Начев
Уч. Практика – Бизнескомуникации на чужд език – Английски (на Английски език) РПП 2 18 2 18 2 72 Камелия Котова
Уч. Практика – Бизнескомуникации в спедицията РПП 2 18 2 18 2 72 Петя Лазарова
IX б клас
Електромонтьор
Автотранспортна техника РПП 1 18 2 18 2 72 Валери Белински
Електротехника РПП 1 18 1 18 1 36 Валери Белински
Уч. практика – Автотранспортна техника РПП 1 18 2 18 2 72 Петко Петков
Уч. практика – Общопрофесионални умения РПП 1 18 2 18 2 72 Христо Начев
Уч. Практика – Електрически измервания РПП 1 18 2 18 2 72 Валентин Вельовски
Помощник-възпитател
Анатомия и физиология на детето РПП 2 18 1 18 1 36 Даниела Близнакова
Основи на възпитанието РПП 2 18 1 18 1 36 Снежана Иванова
Уч. Практика – Основи на възпитанието РПП 2 18 2 18 2 72 Антоанета Иванова-Миланова
Уч. Практика – Професионална етика РПП 2 18 2 18 2 72 Даниела Кабрауи
Уч. Практика – Учебна документация РПП 2 18 2 18 2 72 Мирослава Костова
Учебна документация РПП 2 18 1 18 1 36 Мирослава Костова
X а клас
Специализиран софтуер РПП 0 18 1 18 1 36 Снежана Иванова
Учебна практика – Законодателство и социална практика РПП 0 18 1 18 1 36 Мирослава Костова
X б клас
Основи на двигателите РПП 0 18 1 18 1 36 Валери Белински
Уч. Практика – основи на двигателите РПП 1 18 1 18 1 36 Валентин Вельовски
Уч. Практика – основи на двигателите РПП 0 18 1 18 1 36 Валери Белински
XI клас
Помощник-възпитател
Уч. Практика – Организация на дейностите на детето РПП 1 18 2 18 2 72 Антоанета Иванова-Миланова
Монтьор на транспорта техника
Уч. Практика – Експлоатация на автотранспортна техника РПП 2 18 2 18 2 72 Христо Начев
XII б клас
Сътрудник в малък и среден бизнес
Уч. Практика – по специалността РПП 0 18 1 11 1 29 Петя Лазарова
Български език и литература РП/УП-А 0 18 1 11 1 29 Дияна Абрамова
XII а клас
Монтьор на транспорта техника
Уч. Практика – по специалността РПП 0 18 1 11 1 29 Валентин Вельовски
Български език и литература РП/УП-А 0 18 1 11 1 29 Дияна Абрамова