Държавни зрелостни изпити 2024

Сесия май – юни

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература –

17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) –

20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) – допълнително ще бъдете уведомени, начало 08,30 ч.

Сесия август – септември

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература –

22 август 2024 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) –

23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

•  За втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) – допълнително ще бъдете уведомени, начало 08,30 ч.

 

График за дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити през учебната 2023/2024 г., съгласно заповед на Министъра на образованието и науката

 

Изпитни материали за ДЗИ през предходните години.

С пожелание за здраве, успех и късмет на всички!