Държавни зрелостни изпити 2022

 

Да се изпрати на електронната поща на училището, който има възможност, pg_borovan@abv.bg в срок до 17.03.2020 година, включително!

Учениците, които се обучават в дневна форма на обучение с прием през 2015 г., подават в заявленията си втори ДЗИ – ДКИ, тоест Държавен квалификационен изпит, което не важи за ученици от минали години в Самостоятелна форма на обучение. Учениците от минали години трябва да заявят общообразователен предмет, като втори ДЗИ, на пример: Биология и ЗО, История и цивилизация, Философия, Руски език, Математика, Френски език, География и икономика.

С пожелание за здраве и късмет на всички!