ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ

График за консултации на учителите по учебни предмети през втори учебен срок на уч. 2017/2018 година

№ по ред Име и презиме на класния ръководител Клас кабинет Ден от седмицата Начало – край

на консултацията

/часове/

Дияна Абрамова VIII-XII Руски език Понеделник 14,25-15,10
Пламенка Николова VIII-XII Математика Вторник 14,25-15,10
Петя Панова VIII-XII Компютърен кабинет Понеделник 14,25-15,10
Даниела Велчовска VIII-XII История и цивилизация Вторник 13,30-14,15
Петя Лазарова VIII-XII Икономика Сряда 13,30-14,15
Антоанета Иванова VIII-XII Френски език Понеделник 14,25-15,10
Галя Муцовска VIII-XII Български език и литература Сряда 14,25-15,10
Даниела Близнакова VIII-XII Биология и ЗО, химия и ООС Четвъртък 14,25-15,10
Снежана Иванова VIII-X Компютърен кабинет Сряда 14,25-15,10
Христо Начев VIII-XII ДВГ Вторник 09,00-13,30
Валентин Вельовски VIII-XII БДП Вторник 14,25-15,10
Полина Рогашка VIII-XII Икономика Вторник 13,40-14,25
Цеца Петрова VIII-XII Теория на специалността Сряда 14,25-15,10
Мирослава Костова VIII-XII Икономика Вторник 13,30-14,15