Свободни работни места

ПГСС „Васил Левски“, град Първомай,община Първомай

ОБЯВЯВА  СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО:

ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Мястото е свободно, считано от 15.09.2015г.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСВАНЕ:

1.Заявление;

2.Автобиография.

3.Документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация,изискваща се за заемане на длъжността – Педагогика или Психология, или Педагогическа психология.

4. Документ удостоверяващ придобита образователно-квалификационна степен Образователен мениджмънт – предимство.

5. Документ/и удостоверяващ/и придобити допълнителни умения – предимство.

6. Други документи, отнасящи се за заемане на длъжността-предимство.

7. Карта за предварителен медицински преглед.

8. Свидетелство за съдимост.

9. Удостоверение, че лицето не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.

10.Справка за придобития стаж и професионален опит – препис-извлечение от трудова книжка или трудова книжка – копие.

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ:

1.Трудов стаж – предимство.

2. Владеене на чужд език- предимство. Доказва се с документ.

3. Компютърни умения – предимство. Доказва се с документ.

СРОКОВЕ:

Документи ще се приемат от 01.09.2015г. до 04.09.2015г. – 12.00 часа.

Няма да се приемат документи след изтичане на определения срок.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *