УЧИТЕЛСКИ КОЛЕКТИВ

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Венета С. Йовчева-български език и литература, руски език

Елица Г. Младенчева-английски език 

Силвия Йорданова Георгиева-математика, информационни технологии

ЗорницаВ.  Домозетова- история и цивилизация, философски цикъл, география и икономика

Сашка П. Сугарева-   биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда

Красимир М. Русимов – физическо възпитание и спорт

Петя Георгиева- Тасева- музика , изобразително изкуство

НАПРАВЛЕНИЕ“РАСТЕНИЕВЪДСТВО“

Александър С.  Иванчев

Ивона Й. Кенова 

Сашка П. Сугарева

НАПРАВЛЕНИЕ“ЖИВОТНОВЪДСТВО“

Ивона Й. Кенова

НАПРАВЛЕНИЕ “ МЕХАНИЗАЦИЯ“

Емил Антонов

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК

Ивайло Ковачев

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.