За нас

ЕЛЕКТРОННИ УРОЦИ:                                                            http://start.e-edu.

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК:                                               http://lex.bg/bg/laws/lastdv

МРЕЖА НА УЧИТЕЛИТЕ НОВАТОРИ:                                    http://www.teacher.bg/

 ПОРТАЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ:                    http://www.vet-bg.com/

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО:  http://www.adminpro-bg.com/ws/index.html

 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО:           http://www.stopech.sacp.government.bg/

 ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:                                                      http://europa.eu/index_bg.htm

 ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО:       http://www.ckoko.bg/

 

 

 

Вашият коментар