ПОРТФОЛИО

на Езикова гимназия  „Христо Ботев“ гр. Кърджали

               

Тази гимназия не е просто сграда! Тя е чувство! От онези чувства, които започват от една прашинка и завършват с размера на планети.

  1. ВИЗИЯ, МИСИЯ

               2. СТАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

                           3. ПАТРОН

                                        4. ЕКИП УЧИТЕЛИ 

                                                     5.  НАГРАДИ И ОТЛИЧИЯ

                                                             6. ПРОЕКТИ