Site message

You are browsing the archive for Без категория Архиви - Професионална гимназия по механизация на селското стопанство "Никола Златарски" - гр. Златарица.

НА 14.09.2020 Г. (ПОНЕДЕЛНИК) В ДВОРА НА ПГ ПО МСС „НИКОЛА ЗЛАТАРСКИ“  ОТ 17 ЧАСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ РОДИТЕСЛКА СРЕЩА. МОЛЯ, СПАЗВАЙТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ!

На 21.07.2020 (вторник) от 18 часа ще се проведе родителска среща! Моля, спазвайте противоепидемичните мерки и си носете маски.

Месец април е месецът на кариерното ориентиране. В тази връзка сме създали кратко видео за дейността „Панорама на професиите“. Новата професия „Полевъдство“ със специалност „Растениевъд“, дава следните предимства при завършен XII клас: 1. Диплома за завършено средно образование и свидетелство за II-ра степен на професионална квалификация по професията „Растениевъд“. 2. По свое желание придобилият степен […]

Да си инициативен, отговорен за бъдещето си и фокусиран върху непрестанното си развитие, това са нашите приоритети!