Site message

Седмично разписание

График на учебните заниятия за учебната 2021/2022 г.

  1. 8:00 – 8:45
  2. 8:55 – 9:40
  3. 10:00 – 10:45
  4. 10:55 – 11:40
  5. 11:50 – 12:35
  6. 12:40 – 13:25
  7. 13:30 – 14:15

dneven rejim

Коментарите са затворени.