Site message

За нас

Училището е основано през 1919 година като зимно земеделско училище.

През 1967 година се преобразува в средно професионално-техническо училище със специалности Механизатор в селското стопанство и Електромонтьор на селскостопанска техника.

През 1984 година се открива специалността Механизатор в горското стопанство.

През 2003 година училището се преобразува в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство.

В момента се обучават ученици по специалност Монтьор на селскостопанска техника

Учениците, завършили тази специалност получават широка фундаментална и практическа подготовка за работа със селскостопанска техника.

Реализират се в областта на селското стопанство като механизатори и монтьори в обслужващата и сервизна дейност.

Учениците получават съвременни знания за организиране на малки и средни фамилни земеделски стопанства, отговарящи на европейските изисквания.

Учениците се обучават за придобиване на правоспособност за управление на МПС категории „В”, „Ткт”, „Твк” и работа с моторни триони и храсторези.

Училището разполага със специално оборудвани кабинети по безопасност на движение, трактори и автомобили, селскостопански машини, компютърен кабинет и други

Коментарите са затворени, но проследяванията и пингванията са отворени.