Site message

Обучение в електронна среда

Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа!!!

правила за безопасност в Интернет

Брошура за препоръки за безопасна работа в Интернет!!!

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf?fbclid=IwAR3OQ5ilYx8X2Y-vCarjCbRn2nuQHxER5Jl_wxa7YvKvMwB9Owaa1rgayOs

 

 

 

Коментарите са затворени.