Site message

Учители

инж. Мариана Иванова Кинова – учител специални предмети / висше –  магистър/ ПП учителска правоспособност/ Машинен инженер

 

Стоян Драганов Петров /висше магистър/преподавател-инструктор на водачи на МПС кат.А,В,С,Д,Е Пр/НПП стопанско управление/ Стопанско управление

velkov

Владимир Василев Велков/възпитател/висше-магистър/ПП Департамент за информация и усъвършенстване на учителите – София Аграрен университет – Пловдив

 

Йорданка Руменова Радева -учител по история и география /висше-бакалавър/ История и география

img_3692

Невена Ивелинова Георгиева/учител по БЕЛ и чужди езици/висше-магистър/1. Български език и английски език Пр/НПП Английска филология, лингвистика и превод

Стефан Василев Василев/старши учител, практическо обучение/висше-магистър/ПП учителска правоспособност по селскостопанска техника 1. Селскостопанска техника

 

Надежда Стефанова Топалова /учител, теоретична подготовка/висше-магистър/ПП учителска правоспособност/ Машинен инженер

Коментарите са затворени.