Site message

Дирекция

Мария Петрова Петкова- директор на гимназията/висше- магистър/ 1.математика 2. информатика ПП педагогическа правоспособност „2. Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ ПП Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“ 1. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Коментарите са затворени.