Site message

Актуално

Тази година ПГ по МСС „Никола Златарски“ ще вземе участие в дейност 8 на програмата „Подкрепа за успех“. Учители и ученици от гимназията ще бъдат гости на СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени.

Програма за участие в междуучилищните дейности по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

РУО-Програма-за-междуучилищна-дейност-1

 

 

 

Месец април е месецът на кариерното ориентиране. В тази връзка сме създали кратко видео за дейността „Панорама на професиите“. Новата професия „Полевъдство“ със специалност „Растениевъд“, дава следните предимства при завършен XII клас:

1. Диплома за завършено средно образование и свидетелство за II-ра степен на професионална квалификация по професията „Растениевъд“.

2. По свое желание придобилият степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална квалификация.

3. Придобиване на право за явяване на изпит за категория „Ткт“ и за управление на МПС, категория „В“.

4. Учениците придобиват също и право за явяване на изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска техника, категория „Твк“ – колесни и верижни трактори и агрегатираните към тях работни машини.

 

 

 

 

 

 

Наръчник за родители с 12 полезни идеи при КОВИД криза, разработен от Асоциация „Родители“.

12suveta-COVID

 

График дистанционно обучение

405-Grafik_-_distancionno_obuchenie (2)

На 05.03.2020 г. ни гостува инициативата на Регионален исторически музей – Велико Търново „Музей в куфар“. Учениците се докоснаха до историята и научиха повече за делото на Апостола на свободата.

СЪОБЩЕНИЕ

Учениците от ПГ по МСС „Никола Златарски“ са в грипна ваканция от 6.03.2020 г. до 13.03.2020 г. включително.

СЪОБЩЕНИЕ

Управата на училището кани всички родители да се включат в избора на членове на Обществения съвет. Събранието ще се проведе на 10.10.2019 г от 16 ч.

 

 

Национална седмица на четенето в ПГ по МСС „Никола Златарски“

Коментарите са затворени.