Министърът на образованието и науката посети Професионална гимназия „Акад. С. П. Корольов“

???????????????????????????????      По инициатива на народния представител д-р Иван Ибришимов  днес (11.11.2013г.) нашата професионална гимназия посети проф. Анелия Клисарова, министър на образованието и науката. На входа на училището г-жа Клисарова бе посрещната по стар народен обичай с хляб и сол от изявени ученици.

 

???????????????????????????????     В състоялата се среща с колектива проф. Клисарова бе запозната с историята на училището и постиженията на ученици и учители от директора инж. Елена Костадинова. От своя страна министър Клисарова  разказа за приоритетите на правителството в областта на професионалното образование.

???????????????????????????????Тя изрази своето възхищение от хубавата атмосфера и ентусиазма, с който работят колегите.

    Накрая, "за десерт", нашият колектив бе зарадван с новината за отпускане на 290 000 лв. за дългоочакван ремонт на дограма и парна инсталация. Развълнувана от това,  г-жа Костадинова изказа огромна благодарност от името на всички.

??????????????????????????????????????????????????????????????

   На срещата присъстваха още областният управител Иван Каракашки, началникът на РИО Кюстендил Радостина Новакова и председателят на БСП- Дупница Станислав Павлов.

Прием 2013/2014 година

cooltext1066379872   Информация за прием след завършен VІІ клас за учебната 2013/2014 год. по Наредба 11 от 28.03.2005 год.

1. Местата определени за подаване на документи за І и ІІІ класиране /достатъчно е да се подаде заявление на едното място/ са:
– І ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил (гр. Кюстендил, ул. „Гладстон” № 2) и
– ОУ „Христаки Павлович” – Дупница (гр. Дупница, ул. „Орлинска” № 13)

Работно им време е от 8.00 до 18.00 часа – без прекъсване

2. Срокове за подаване на документи за І и/или ІІІ класиране:
за I-во класиране: от 17.06 до 21.06.2013 г. /само в работните дни/
за ІІ-ро класиране: от 27.06 до 01.07.2013 г. – документите се подават в училището, където кандидатът е класиран на първо класиране
за III-то класиране: от 11.07 до 12.07.2013 г.

3. Документи, които са необходими при подаване на заявлението за І и/или ІІІ класиране:
Заявление за участие в класиране (образец може да изтеглите от тук или да получите в училището, където се подават документите – І ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Кюстендил или ОУ „Христаки Павлович” – Дупница)
Оригинал и копие на удостоверението за завършен VII клас;
Оригинал и копие на служебната бележка с оценките от положените приемни изпити (при кандидатстване в училище от друга област);
Оригинал и копие на медицинско свидетелство, издадено от лекуващия лекар на ученика, удостоверяващо, че професиите и специалностите в съответното училище, за което кандидатства ученикът, не са противопоказани на здравословното му състояние (за профилите "Изкуства", "Спорт" или специалности от професии в професионалните гимназии)

За нашето училище, за нас и специалностите, вижте презентацията