Специалности

В нашето училище се обучават ученици по следните специалности:

с прием след 7 клас:

  1. Икономическа информатика с разширено изучаване на английски език

 

  1. Митническа и данъчна администрация с разширено изучаване на английски език


с прием след 8 клас:

 

  1. Електрообзавеждане на предприятия

  1. Автотранспортна техника

  1. Топлотехника