С прием след 7 клас

Икономическа информатика с интензивно изучаване на английски език

Данъчна и митническа администрация с интензивно изучаване на английски език

 

С прием след 8 клас

Електрообзавеждане на производството

Автотранспортна техника

Топлотехника