< Предишна


      Важна дата в историята на училището е 7 септември 1971г., когато е завършена новата сграда. Тя разполага с 30 кабинета и лаборатории, в които се обучават 540 ученика дневно обучение, 270—вечерно и 60 в задочно обучение

    Обучението се извършва в четири специалности: “Студена обработка”, “Монтаж на промишлени машини и съоръжения”, “Електрообзавеждане на промишлени предприятия” и “Ремонт и експлоатация на автомобили и кари”. Машинният парк непрекъснато се обновява. Учебната практика се провежда на базата на произведена пълноценна продукция.

       В новата история на училището се сменят и специалностите в съответствие с развитието на промишлеността в региона. През 1982г. се открива “Промишлена електроника”. От 1993 г. до 2010г. Директор е инж. Иван Фулев– Откриват се специалностите  “Хладилна техника” -1993г.,  1999г. – “Машини и съоръжения в леката промишленост”, 2001 г . – Икономика на промишлеността”, 2005г.-  “Икономическа информатика “ с английски език”. От 2010г директор е инж.Елена Костадинова. През 2011г. се откриват специалностите  “Данъчна и  митническа администрация” с разширено изучаване на английски език и “Топлотехника”.