ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

Име Длъжност Предметна област
     
Надка Каврошилова Старши учител Ресторантьорство
Инж. Снежана Бозова Старши учител Ресторантьорство
Славия Григорова Директор Български език и литература
Мария Павлова Старши учител Химия и Биология
Инж. Боряна Зафирова учител Ресторантьорство
Георги Комитов Старши учител История и география
Елена Божкова Старши учител Български език и литература и руски език
Васвие Мехмедова Старши учител Български език и литература и немски език
Соня Аврамова – Миразчиева Старши учител Английски език
Иван Главненски учител Физическо възпитание и спорт
Инж. Ваня Кандева Старши учител Технология на дървесината
Инж. Бонка Христодорова Старши учител Технология на текстил, обувки и кожи
Инж. Цветана Бонева Старши учител Технология на текстил, обувки и кожи
Мария Вачкова Заместник- директор Икономика
Стефана Велева Учител Математика и информационни технологии
Инж. Анета Гакева Учител Биотехнологии
Инж. Цветелина Ринкова – Петрова Учител Биотехнологии
Ядигяр Хаджийска Учител Английски език
Инж. Николина Якимова Ръководител Направление ИКТ Информационни технологии
Стоян Янакиев Учител Икономика
Десислава Чакърова Учител Математика и информационни технологии
Атанас Тончев Учител Машиностроене и металообработване
Камен Мичев Педагогически съветник  
Дафинка Шопова Психолог