ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

Име Длъжност Предметна област
Надка Каврошилова Старши учител Ресторантьорство
Инж. Снежана Бозова Старши учител Ресторантьорство
Славия Григорова Директор Български език и литература
Мария Павлова Старши учител Химия и Биология
Инж. Боряна Зафирова учител Ресторантьорство
Георги Комитов Старши учител История и география
Елена Божкова Старши учител Български език и литература и руски език
Васвие Мехмедова Старши учител Български език и литература и немски език
Соня Аврамова – Миразчиева Заместник Директор Английски език
Иван Главненски учител Физическо възпитание и спорт
Инж. Ваня Кандева Старши учител Технология на дървесината
Инж. Бонка Христодорова Старши учител Технология на текстил, обувки и кожи
Инж. Цветана Бонева Старши учител Технология на текстил, обувки и кожи
Стефана Велева Учител Математика и информационни технологии
Инж. Анета Гакева Учител Биотехнологии
Инж. Цветелина Ринкова – Петрова Учител Биотехнологии
Ядигяр Хаджийска Учител Английски език
Инж. Николина Якимова Ръководител Направление ИКТ Информационни технологии
Стоян Янакиев Учител Икономика
Ангелина Якимова Учител Програмиране, Уеб дизайн, Икономическа информ.
Атидже Табак Учител Английски език
Лилиана Топчиева Учител Философия
Синан Хаджибекир Учител Машиностроене и металообработване
Камен Мичев Педагогически съветник
Дафинка Шопова Психолог