ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

Име Длъжност Предметна област
Надка Каврошилова Старши учител Ресторантьорство
Инж. Снежана Бозова Старши учител Ресторантьорство
Славия Григорова Директор Български език и литература
Мария Павлова Старши учител Химия и Биология
Инж. Боряна Зафирова Учител Ресторантьорство
Георги Комитов Старши учител История и география
Елена Божкова Старши учител Български език и литература и руски език
Елена Гюзелева Учител Български език и литература и немски език
Соня Аврамова – Миразчиева Заместник Директор Английски език
Иван Главненски Учител Физическо възпитание и спорт
Рени Камберова Заместник директор Икономика
Недялка Ралева Учител Биотехнологии
Десислава Чакърова Учител Математика
Инж. Анета Гакева Учител Биотехнологии
Инж. Цветелина Ринкова – Петрова Учител Биотехнологии
Ядигяр Хаджийска Учител Английски език
Инж. Николина Якимова Учител Програмиране, Уеб дизайн, Икономическа информ.
Стоян Янакиев Учител Икономика
Лилиана Топчиева Учител Философия
Синан Хаджибекир Учител Машиностроене и металообработване
Камен Мичев Педагогически съветник
Дафинка Шопова Психолог