ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

Име Длъжност Предметна област
Славия Григорова Директор Български език и литература
Мария Павлова Старши учител Химия и Биология
Инж. Боряна Зафирова Учител Ресторантьорство
Георги Комитов Старши учител История и география
Елена Божкова Старши учител Български език и литература и руски език
Елена Гюзелева Учител Български език и литература и немски език
Соня Аврамова – Миразчиева Заместник Директор Английски език
Иван Главненски Учител Физическо възпитание и спорт
Рени Камберова Заместник директор Икономика
Недялка Ралева Учител Биотехнологии
Десислава Чакърова Учител Математика
Недялка Ралева Учител Биотехнологии
Мария Маринова Учител Биотехнологии
Инж. Цветелина Ринкова – Петрова Учител Биотехнологии
Ядигяр Хаджийска Учител Английски език
Инж. Николина Якимова Учител Програмиране, Уеб дизайн, Икономическа информатика.
Мария Вачкова Старши учител Икономика
София Динчева Учител Английски език
Елена Илиева Учител Ресторантьорство
Лилиана Мичева Учител Философия
Синан Хаджибекир Учител Машиностроене и металообработване
Камен Мичев Педагогически съветник
Дафинка Шопова Психолог