НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ

НИП  –  ОПЕРАТОР В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО  – 5430201_IIst

НИП – Биотехнолог – nip_5240201_IIIst

НИП – Икономист – информатик за първа степен на професионална квалификация (след 10-ти клас), за придобиване на професия: Оператор на компютър, специалност: Текстообработка – nip-4820301- текстообработка (икономист-инфирматик за първа степен)

НИП – Моделиер – технолог на обувни и кожено – галантерийни изделия (трета степен на професионална квалификация) – 11б национ.изп.програма

НИП за придобиване на първа степен на професионална квалификация по професия „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ за ученици, завършили 10-ти клас , обучаващи се по професия „Ресторантьор“ – Нац. изп.10 клас

НИП Професия „Ресторантьор“ – трета степен на професионална квалификация – национална изп. прогр. Рест.