ДЗИ/ДКИ

ДЗИ 2024г.

БЕЛ 17 Май 2024г. от 8.30часа

Биология и здравно образование 23 Май 2024г. от 8.30 часа

Английски език 27 Май 2024г. от 8.30 часа

ДЗИ за придобиване на професионална квалификация 2024г.

20 Май 2024 от 8.30 часа ТЕОРИЯ

21, 22 и 23 Май от 8.30 часа ПРАКТИКА

Заповед ДКИ дати 2024г.

ДКИ ДАТИ 2022/2023

Списък допуснати до ДЗИ/ЗДИППК сесия Май-Юни 2023г.

Списък – допуснати и недопуснати до ДКИ за придобиване на СПК

заявление за ДКИ

– Ресторантьор – ДКИ – Ресторантьор
– Биотехнолог – ДКИ – Биотехнолог
– Оператор в дървообработването – ДКИ – Оператор дървообработване

– ДКИ – Моделиер – технолог –ДКИ – Моделиер – техонолог
– ДКИ – Оператор на компютър – ДКИ – Оператор на компютър

Заповед ДКИ – Zap 134 DKI

Заповед МОН – ДКИ – zap2133-MON DKI