ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИПЛОМИ И СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ.

УЧЕНИЦИТЕ, ПОЛОЖИЛИ УСПЕШНО ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПРЕЗ СЕСИЯ АВГУСТ- СЕПТЕМВРИ 2020 ГОДИНА МОЖЕ ДА ПОЛУЧАТ ДОКУМЕНТИТЕ СИ ЛИЧНО, ПРЕЗ РАБОТНОТО ВРЕМЕ НА ИНСТИТУЦИЯТА!

Важно!!! Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 / 2021 г. в условията на COVID-19

Галерия

Важно!!! Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 / 2021 г. в условията на COVID-19    

Програма за учебни занятия, считано за периода 13.04- 16.04.2020 година

Програма, изготвена на основание заповед № РД 09-762/09.04.2020 година и поради неотложна необходимост от предприемане на мерки за приключване на учебната година, възпрепятствано от прекъсванията на учебния процес следствие предприетите спешни мерки за предотвратяване и ограничаване на разпространението на СОVID-19 и на други вирусни заболявания с цел осигуряване на живота и здравето на учениците, педагогическите специалисти и другите служители в институциите в системата на предучилищното и училищното образование  и при съобразяване с възрастовите особености и интересите на учениците и се реализира в периода 13- 16 април 2020 година.

програма

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИ, УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

МАТЕРИАЛИ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ COVID-19 И НАЧИНИ ЗА СПРАВЯНЕ С ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ

StayAtHome

Подкрепа за деца в извънредна ситуация

Постери и брошури

 

 

Уважаеми ученици и родители!

В условията на прекратени учебни занятия в присъствена форма, считано до 29.03.2020 година, пред нас се изправя предизвикателството да продължим заедно обучението си, за да финализираме  успешно учебната година. В тази връзка моля онези  от Вас, които не са се регистрирали на платформата https://app.shkolo.bg  да го направят,  с оглед на това, че нашите занятия ще продължат  в дистанционна форма на обучение. 

В понеделник, 16.03.2020 година ще положим началото и ще получите повече информация от класните си ръководители. Очакваме обратна връзка и активно съдействие от Ваша страна!

Спазвайте препоръките на здравните органи и бъдете здрави!

инж. Галина Калмушка- директор на ПГ „Васил Левски“