УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Отчитайки важността на държавния план-прием в VІІІ клас и избора на училище и профил/професия за всеки конкретен ученик, с мисъл и грижа за предстоящите отговорни решения, които трябва да вземате, предоставяме на Вашето внимание най-съществената информация и срокове в хода на приемната кампания.

Информация за училищата в област Враца, които осъществяват прием на ученици в VIII клас за учебната 2021/2022 година  и начинът на балообразуване за всяка паралелка е публикуван на сайта на РУО – Враца в раздел „Прием“.

Заявяването на участие в първи и в трети етап на класиране ще се осъществява само по електронен път /online/.

Подаването на заявление за участие в класирането може да стане от всеки компютър с интернет, по което и да е време в денонощието, в определените времеви периоди.

Всеки ученик има персонален профил в Единната информационна система за изпити и прием https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп. 

ВАЖНО! Подаването на заявления за участие в първо и в трето класиране се осъществява по един от следните начини:

  • Самостоятелно от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, като се ползва индивидуалния код за достъп на ученика
  • В определените училища-гнезда, от служебно ангажирани лица, с осигурен служебен профил.
  • Родители и ученици, които поради липса на достъп до интернет или други причини срещат затруднения за заявяване на участието си в първи и в трети етап на класиране, могат да получат съдействие в училището, в което ученикът е завършил основното си образование, в рамките на работния ден /от 8.00 до 18:00 ч./. В този случай въвеждането на заявлението ще се осъществява чрез персоналния профил на ученика.

В Регионално управление на образованието – Враца, намиращо се на адрес: ул. „Софроний Врачански” № 6, ст. 403, ще бъдат приемани заявления в особени случаи – завършили през минали години, от чужбина и др.

В РУО – Враца ще се извършват и корекции на грешно подадени заявления.

Подробна информация и график на дейностите

Стипендии по програмата “Opportunity Funds – Bulgaria”

Информирам Ви, че за седма поредна година, Българо-американската комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ обявява ежегодния конкурс за 18 стипендии в размер до $5,000 всяка за ученици в 11 клас. konkurs_za_stipendii_opportunity_funs_za_uchenitsi_v_11_klas

Крайният срок за подаване на документи е 7 януари 2022 г.

График на поправителни изпити за ученици в дневна форма на обучение през юлска сесия на 2021 година

Учебен предмет Дата и място на провеждане клас
Учебна практика по приложни програми с общо предназначение 02.07.2021 г.

09.00 ч.

Стая 205

IX клас
Математика 02.07.2021 г.

09.00 ч.

Стая 104

IX клас
Български език и литература 05.07.2021г.

09.00 ч.

Стая 103

XI клас
Химия и опазване на околната среда 06.07.2021 г.

09.00 ч.

Стая 103

VIII клас

IX клас

Информационни технологии 07.07.2021 г.

09.00 ч.

Стая 103 и стая 205

IX клас
Дигитална креативност 07.07.2021 г.

09.00 ч.

Стая 205

IX клас

Седмично разписание за периода 07.06.2021г. 11.06.2021 година

Поради провеждане на Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация- практика на професията и специалността е налична промяна на седмичното разписание на учебните часове, съгласно приложения файл.

седмично за 07.06.2021-11.06.2021