СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Седмично разписание на учебните часове, считано за периода 11.04.2022- 21.04.2022 година, включително.

Седмично разписание на учебните часове за 12. клас, считано за периода 31.03.2022- 06.04.2022 година, включително.

Седмично разписание на учебните часове, считано за периода: 28.03.2022- 31.03.2022 година, без 12. клас, считано за 31.03.2022 година.

Седмично разписание на учебните часове, считано за периода: 14.03.2022- 30.03.2022 година.

Седмично разписание на учебните часове, считано за периода 28.02.2022- 04.03.2022 година

Седмично разписание на учебните часове, считано за периода 21.02.2022- 25.02.2022 година

Седмично разписание на учебните часове за втори учебен срок на 2021/2022 година

Седмично разписание  на учебните часове за първи учебен срок на 2021/ 2022 година

Седмично разписание, считано за седмицата: 13.12.2021 година- 17.12.2021 година

Седмично разписание, считано за седмицата: 20.12.2021 година- 23.12.2021 година

Седмично разписание на учебните часове, считано за периода след 10.01.2022 година