Последни публикации

Стипендии по програмата “Opportunity Funds – Bulgaria”

Информирам Ви, че за седма поредна година, Българо-американската комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ обявява ежегодния конкурс за 18 стипендии в размер до $5,000 всяка за ученици в 11 клас. konkurs_za_stipendii_opportunity_funs_za_uchenitsi_v_11_klas

Крайният срок за подаване на документи е 7 януари 2022 г.

  1. График за консултации на учителите през I – ви срок на учебната 2021/2022 година Вашият коментар
  2. Заповед на кмета на община Мизия Вашият коментар
  3. График на поправителни изпити за ученици в дневна форма на обучение през юлска сесия на 2021 година Вашият коментар
  4. Седмично разписание за периода 07.06.2021г. 11.06.2021 година Вашият коментар
  5. Заповед за организация на ОРЕС за периода 01-02.04.2021 г. за учениците от VIII до ХІІ клас и за учениците от ХІІ клас за периода от 05-07.04.2021 г. вкл. Вашият коментар
  6. Вашият коментар
  7. Писмо на зам. министър на образованието и науката г-жа Т. Михайлова Вашият коментар
  8. Заповед № РД 01-718/18.12.2020 г. на министъра на зравеопазването Вашият коментар
  9. Обучително видео за работа с ВКС Вашият коментар