Последни публикации

  1. Благодарност от родителите на учениците, завършващи XII клас Вашият коментар
  2. Стипендии по програмата “Opportunity Funds – Bulgaria” Вашият коментар
  3. График за консултации на учителите през II – ри срок на учебната 2021/2022 година Вашият коментар
  4. Заповед на кмета на община Мизия Вашият коментар
  5. График на поправителни изпити за ученици в дневна форма на обучение през юлска сесия на 2021 година Вашият коментар
  6. Седмично разписание за периода 07.06.2021г. 11.06.2021 година Вашият коментар
  7. Заповед за организация на ОРЕС за периода 01-02.04.2021 г. за учениците от VIII до ХІІ клас и за учениците от ХІІ клас за периода от 05-07.04.2021 г. вкл. Вашият коментар
  8. Вашият коментар
  9. Писмо на зам. министър на образованието и науката г-жа Т. Михайлова Вашият коментар