ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Съобщение за провеждане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение- сесия януари 2021/2022 учебна година

Срок за приемане на заявления за полагане на изпити за оформяне на годишна оценка за сесия януари 2021/2022 учебна година- 15.12.2021 година, съгласно приложения график за провеждане на изпити.


ГРАФИЦИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА- СЕСИИ: ЯНУАРИ, ЮНИ, СЕПТЕМВРИ 2022 Г.

Образец на молба за полагане на изпити за ученици в самостоятелна форма на обучение