КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

ПРЕДСТОЯЩИ КВАЛИФИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

Обучение на тема: „От бърнаут към продуктивност. Тренинг за преодоляване на синдрома на професионалното прегряване.“

Обучението ще се проведе в ПГ „Васил Левски“- гр. Мизия, ул. „П. Атанасов“ №26 на 18.06.2022 година от 9:00 ч. до 17:00 ч.

Обучителна организация РААБЕ 

В обучението ще участват 11 педагогически специалисти