Участие на наши ученици в конкурс и отново класирали се!

Във връзка с отбелязването на международния Ден за безопасен Интернет наши ученици взеха участие в конкурс за компютърна презентация на тема „БЕЗОПАСЕН ИНТЕРНЕТ“, организиран МКБППМН-Мадан. За показаните компютърни умения, знания за безопасно използване на Интернет и проявения творчески подход в първа възрастова група V-VIII клас на III място се класира Мирела Огнянова. За взето участие в конкурса награди получиха и Нери Ангарова и Нанси Огнянова.

С пожелание винаги да вървите по пътя на успеха – ЧЕСТИТО!!!