Състав

  1. Соня Дерменджиева – председател

  2. Миглена Илъкова-Ангарова – секретар

                Членове:    Светлан Младенов

                                      Сабри Караисеинов

                                      Хасан Чиев

 Резервни членове: Радостина Димитрова

                                      Захра Боюклиева