Обществен съвет 2016г.

Обществен съвет
Представител на: Телефон Година на включване Статус
Захра Боюклиева – член финансиращ орган 0895666726 2016 заместник
Миглена Аделинова Ангарова – член родители 0892209682 2016 титуляр
Радостина Росенова Димитрова – член родители 0892253048 2016 заместник
Сабри Хилмиев Караисенов – член родители 0893633889 2016 титуляр
Светлан Христов Младенов – член финансиращ орган 0895466622 2016 титуляр
Соня Росенова Дерменджиева – председател родители 0897638063 2016 титуляр
Хасан Хайриев Чиев – член родители 0896606355 2016 титуляр