НП STEM

Поредният ни успех! ????Очаква ни доста работа в изграждането на нашата училищна STEM среда. Средствата, в размер на 50 000 лв., ще бъдат инвестирани в създаването на модерна технологична зона и въвеждането на нови образователни модели за учениците. Експериментите и ученето чрез преживяване ще превърнат образованието във вълнуващо приключение.

Проектът предвижда изграждането на класна стая за креативни дигитални създатели, която да бъде разделена на отделни зони, в които да се прилагат различни режими на учене, подобряващи STEM обучението.

Целта на STEM кабинетът ще бъде да постигне повишаване на мотивацията сред учениците чрез изграждането на една архитектурно приветлива и технологично обезпечена среда. По този начин учениците ще имат възможност  за максимално пряк досег, както до атмосферата на самата среда, така и със самите учебни дисциплини, които са част от STEM направлението.

Засилването на интереса е един от основните фактори, за който трябва да се следи на ниво основно образование. Освен това промяната в учебното съдържание, както и методите на преподаване, биха осигурили на учениците възможност да разберат в действителност всички неща, за които учат и да използват този солиден фундамент като основа за по- нататъшното си развитие. Ето затова една от основните цели ще бъде да стимулираме въображението и креативността на учениците, давайки им възможност да творят по време на учебния час, да проявяват себе си и да достигат сами до следващите нива на познание.