История

Българското народно училище в село Средногорци  е открито през 1926-1927 година.Първата българска учителка в това училище  е била Павлина Бъчварова.Обучението е водено в джамията.По това време тя била едноетажна с два входа.През единия вход се влизало  в училището,което имало две стаи, а през другия за джамията.

За откриване на българското училище допринесли Райчо Андреев Капсъзов по занятие-земеделец, Николай Тодоров Калайджиев- по занятие -калайджия и Манол Стойчев Велковски, който по това време бил секретар в обществения съвет.

Нямало черни дъски и чинове.Тримата отишли при директора на фабриката-Давинков и го склонили да отпусне от фабриката материали, а дърводелецът на фабриката-Манафов се съгласил и направил черните дъски и чиновете безплатно след работно време.

Налагало се е да се издигне и втори етаж на училището.Поради верския фанатизъм , местното население имало отрицателно отношение към училището.Тримата инициатори успели да привлекат местния влиятелен българомохамеданин Пехливанов.В неговия дом било свикано събрание, на което склонили  хората да помогнат за издигането на втори етаж.Била използвана и задължителната трудова повинност.Събирането на учениците ставало трудно.Посещавали го само част от подлежащите   на задължително обучение.Родителите не разрешавали на децата да внасят учебниците си в домовете. Ходжата предавал по един час коран/вероучение/.

Вторият учител след Бъчварова бил някой Кольо с прогресивни разбирания, а след него Цанков.

От 1934 до 1940 г. учител в селото е Брънчовски. Той е оставил повече спомени.Налагал е на учениците много строги наказания.

Основно училище „Петко Рачов Славейков“ с.Средногорци е на 90 години,достойна възраст ,за да кажем, че нашето училище  пръска светлина, дарява с живот духовно жадните за знания.

Днес учителският колектив определя мисията на училището си като средищно обхващащо учениците от съседните села с оптимизирани физически параметри, с повишено качество на обучение и възпитание.