Училищно настоятелство

Съвет на настоятелите

Председател: Светла Рашкова

Членове: 1. Митко Ангелов

                 2.  Анка Иванова

                 3. Ивелин Данков

                 4. Емил Любенов

Устав на училищното настоятелство

План за дейността на училищното настоятелство