Ученически съвет

Ученически съвет

Председател: Александрина Дянкова – 9 клас

Членове:

  1. Анелия Невянова – 5 клас
  2. Илиян Великов – 5 клас
  3. Калинка Кристинова – 6 клас
  4. Анхела Асенова – 7 клас
  5. Ралин Ралинов – 8 клас
  6. Аксения Младенова – 9 клас
  7. Керанка Михайлова – 9 клас
  8. Емил Ивелинов – 9 клас
  9. Асена Юлиянова – 10 клас