Обществен съвет

На 16.01.2023 г. се проведе заседание на Обществения съвет, на който бяха избрани нови членове и председател.

Председател: Анета Свиленова Стоянова

Членове:

1. Ема Станиславова Кирилова

2. Султанка Ангелова Асенова

3. Иван Добрев Иванов – представител на работодателите

4. Благовеста Павлинова Андреева – представител на финансиращия орган

Резервни членове:

1. Ана Миткова Иванова

2. Ширин Мустафа Мустафа

3. Албена Младенова Иванова

Отчет за дейността на обществения съвет за учебната 2020-2021 година

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

         На 28 ноември от 17.00 ч.  се проведе учредително събрание на родителите на ученици от ОУ „Васил Левски“. На събранието бе направен избор на постоянни и резервни членове на Обществения съвет.

Постоянни членове на Обществения съвет

  1. Дияна Ангелова Мешелиева
  2. Росица Иванова Асенова
  3. Гюлфие Ахмед Кадир
  4. Кристина Иванова Радкова
  5. Нина Белева – главен юристконсулт на община Вълчи дол

Резервни членове на Обществения съвет

  1. Милена Бойчева Йорданова
  2. Дарина Божидарова Боянова
  3. Анка Василава Алексиева
  4. Росица Веселинова Чернева
  5. Дияна Великова – Директор Дирекция ИРХД към община Вълчи дол