Обществен съвет

Отчет за дейността на обществения съвет за учебната 2020-2021 година6624-800-0

На 06.01.2020 г. се проведе заседание на Обществения съвет, на който бяха избрани нови членове и председател.

Председател: Анка Ивелинова Иванова

Членове:

1. Теменужка Ангелова Иванова

2. Кристина Иванова Радкова

3. Светлана Радкова Рашкова

4. Живка Иванова – зам. кмет на Община Вълчи дол

Резервни членове:

1. Ана Миткова Иванова

2. Анета Свиленова Стоянова

3. Стилиян Асенов Стоянов

4. Гюлфие Ахмед Сали

5. Михаела Василева – експерт към Дирекция ИПХД община Вълчи дол

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

         На 28 ноември от 17.00 ч.  се проведе учредително събрание на родителите на ученици от ОУ „Васил Левски“. На събранието бе направен избор на постоянни и резервни членове на Обществения съвет.

Постоянни членове на Обществения съвет

  1. Дияна Ангелова Мешелиева
  2. Росица Иванова Асенова
  3. Гюлфие Ахмед Кадир
  4. Кристина Иванова Радкова
  5. Нина Белева – главен юристконсулт на община Вълчи дол

Резервни членове на Обществения съвет

  1. Милена Бойчева Йорданова
  2. Дарина Божидарова Боянова
  3. Анка Василава Алексиева
  4. Росица Веселинова Чернева
  5. Дияна Великова – Директор Дирекция ИРХД към община Вълчи дол