Национално външно оценяване за учебната 2023/2024 година

ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

НА ИЗПИТИТЕ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ

ЗА УЧЕБНА 2023/2024 година

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Х клас

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

• Писмена част:

– за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа

– за ниво А2, начало 09,30 часа

– за ниво А1, начало 10,00 часа РД09-2050/ 28.08.

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа

2. График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националните външни оценявания

Заповед за определяне на дати за провеждане на национално външно оценяване в IV, VII и X клас през учебната 2023/2024 година