Контакти и работно време

                 АДРЕС

9284 с. Михалич
общ. Вълчи дол, обл. Варна

тел. 087 820 4252 – Директор
тел. 088 481 6325 – Заместник-директор
тел. 05132 2229 – Канцелария

e-mail: info-400117@edu.mon.bg

                                          ПРИЕМНО ВРЕМЕ

                           на директора на ОбУ „Васил Левски“

Ден  от  седмица Час  
1. Понеделник 14.00-16.00 Родители
2. Вторник 14.00-16.00 Представители на държавни и административни институции и структури
3. Сряда 14.00-16.00 Ученици
4. Петък  11.00-13.00 Родители

                                          ПРИЕМНО ВРЕМЕ

на  заместник директор по учебна дейност на ОбУ „Васил Левски“

Ден  от  седмица Час  
1. Понеделник 14.00-16.00 Учители
2. Вторник 11.00-13.00 Ученици
3. Сряда 15.00-17.00 Родители
4. Четвъртък 13.00-15.00 Учители
5. Петък 14.00-16.00 Ученици