Галерия

Учебна 2022/2023 година

1 ноември – Ден на народните будители

        За Деня на народните будители учениците от ОбУ „Васил Левски“ отдадоха почит на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение чрез различни мероприятия: изготвено бе табло, представени бяха презентация и рецитал за делото на народните будители, които са съхранили през вековете духовните ценности на нацията.

        На този ден бе представен за първи път и ХИМНА на училището, по текст и музика на г-жа Диана Георгиева, старши учител по БЕЛ и английски език, и бе изпълнен от група ученици от V, VІ и VІІ клас.

Учебна 2021/2022 година

УЧЕНИК НА ГОДИНАТА

За ученици на учебната 2021-2022 година бяха избрани:

1. Александрина Данаилова Дянкова – ІХ клас

2. Керанка Михайлова Анастасова – ІХ клас

3. Еленка Кристинова Иванова – ІХ клас

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА

по проект „Реализация чрез интеграция в община Вълчи дол“

фестивал на стадион „Петко Сираков“ в гр. Вълчи дол

Конкурс на радио Варна за детска рисунка „Когато дойде Коледа”

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА

на Клуб „В света на информационните технологии“

по проект „Образование за утрешния ден“

Учебна 2020/2021 година

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА

на групи за извънкласни дейности за занимания по интереси

Клуб „Математика“, Клуб „Здравословно хранене“, Клуб „Театрална работилница“, Клуб „От нищо нещо“, Клуб „Сръчни ръчички“, Клуб „Приложно моделиране“

Учебна 2019/2020 година

ВИПУСК 2020

КОЛЕДА 2019

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

Учебна 2018/2019 година

ВИПУСК 2019

ПРОЛЕТЕН БАЛ 2019

КОЛЕДА 2018

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

за учебната 2017/2018 година

Голямото коледно готвене – базар и викторина

Световен ден на анимацията

УЧЕБНА 2016/2017 ГОДИНА

Групи за преодоляване на обучителни затруднения:

                          Български език и литература 1-4 клас

                       Български език и литература 2-3 клас

                                Математика 1-4 клас

                                   Математика 2-3 клас

                Групи за извънкласни дейности:

              Визуално програмиране със Scratch

27 -28 ноември 2017 година –  „Във вълшебния свят на знанието“

13 – 17 ноември 2017 година – Седмица Анти-Тормоз

ПЪРВИ УЧЕБЕН ДЕН 

15.09.2017 год.