Начало

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ е средищно училище, в което се обучават 159 ученици / в Подготвителна група и от I до VII клас/ от с. Мъглен и с. Черна могила.