Начало

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ е средищно училище, в което се обучават 176 ученици от с. Мъглен и с. Черна могила.