НВО

 

  ВАЖНО !!! 

Със Заповед № РД 09-920/05.05.2020 г.  на министъра на образованието и науката са променени датите за провеждане на Национално външно оценяване в VІІ клас както следва:

Български език и литература – 15 юни 2020 г., начало 09,00 часа
Математика – 17 юни 2020 г., начало 09,00 часа

                   

      ІV клас                                                                    VІІ клас  

Бълг.  език и литература- 27.05.2020 г.     Бъл.  език и литература- 09.06.2020 г.

Математика- 28.05.2020 г.                            Математика- 11.06.2020 г.