Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“

Участвахме и спечелихме!

„ИГРАЙ, УЧИ, РАЗВИВАЙ СЕ“

Проект финансиран от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ на стойност 5291,86 лв. за начален етап на образование.

Дейностите по интереси: наука, спорт, образователни игри, занимателни игри, изкуства се провеждат в стая, оборудвана по проекта.

Четем, рисуваме, моделираме, конструираме  и се забавляваме!