Класно ръководство

ПГ – Гюляй Осман

І клас – Петя Стоянова

ІІ клас – Зейнеб Али

ІІІ клас – Нуртен Ахмед

ІV клас – Елза Мелконян

V клас – Веселина Георгиева

VІ клас – Николинка Саева

VІІ клас – Иван Чапанов