Класно ръководство

ПГ – Гюляй Осман

І клас – Елза Мелконян

ІІ клас – Петя Стоянова

ІІІ клас – Зейнеб Али

ІV клас – Нуртен Ахмед

V клас – Радостина Янева

VІ клас – Веселина Георгиева

VІІ клас – Николинка Саева