Обществен съвет

Правилник

Ахмед Акиф Ахмед- Представител на Община Айтос

Анна Мирославова Белбер- родител

Белгин Реджеб Топал- родител

Севдие Наим Мюмюн- родител

Мехмед Хюсеин Кьорпе- родител