Обучение в електронна среда

Тържество под наслов „Урок по родолюбие“ във виртуалното пространство представиха учениците от 3 клас под ръководството на г-жа Зейнеб Али и г-жа Мария Янчева и с помощта на своите родители.

Поздравления, деца за вълнуващото преживяване!!!

 

“Книгата е може би създадена от човечеството

по пътя му към щастие и бъдещо могъщество.“

Поздравления за учениците от ОУ ”Хр.Ботев” с. Мъглен , които с голямо желание и много труд се опитват да предадат любовта към книгата – най-сложното и велико чудо от всички чудеса!!!

И във виртуалното пространство може да се празнува!

Учениците от 2 клас пяха, рецитираха и рисуваха богатствата на нашата Родина!

Поздравления за г-жа Петя Стоянова, учениците от 2 клас и техните родители!!!

 

МЕСЕЦ МАЙ 2020 Г.  –  МЕСЕЦ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

На 29 април 2020 г. на  дистанционно заседание в ел. среда ПС взе решение да се проведат дистанционни мероприятия в ел. среда

Клас

 

Тема и форма на мероприятието Дата
втори Богатствата на нашата родина – тържество в ел. среда 07.05.2020г.
пети

шести

седми

Пътят на книгата – групов проект за изработване на презентация 11.05.2020г.
четвърти На моето училище любимо – тържество с презентация от децата 21.05.2020г.
пети

шести

седми

На учителя с любов – виртуален групов концерт 22.05.2020г.
трети Урок по родолюбие – тържество в ел. среда 26.05.2020г.
първи Ние сме вече грамотни – тържество в ел. среда

 

29.05.2020г.

УЧИТЕЛИТЕ ОТГОВОРИХА НА ОЧАКВАНИЯТА НА РОДИТЕЛИТЕ И ЗАТВЪРДИХА ДОВЕРИЕТО ИМ КЪМ ТЯХ!

Уважаеми родители,

Въвеждането на извънредно положение и свързаното с това прилагане на дистанционно обучение постави в нова ситуация всички участници в образователния процес – учители, ученици и родители.

Ние в ОУ „Христо Ботев“, с. Мъглен работим за подобряване на взаимодействието между семейството и училището. Целта на тази анкета е с Ваша помощ да проследим промените в модела на това взаимодействие през последните две седмици. Така ще можем да бъдем максимално полезни чрез подкрепата, която оказваме както на родителите, така и на учениците, да изградим конструктивни и ползотворни отношения в интерес на децата.

Въпросникът е насочен към Вашите впечатления от учебния процес, отношенията с учителите и децата в периода от въвеждането на дистанционното обучение. Попълването на въпросника отнема няколко минути. Анонимността Ви е гарантирана.

Молим ви да попълните въпросника, като бъдете максимално искрени и помните, че няма верни и грешни отговори.

С уважение,

Учителите от ОУ „Христо Ботев“, с. Мъглен

https://forms.gle/fZCaB1HrefGfgMj2A

ПАЗИ СЕБЕ СИ, ПАЗИ ОКОЛНИТЕ!!!

Ден ПЕТИ от дистанционното обучение …

ВАЖНО!!!

Уважаеми родители,

В условията на извънредно положение учителите полагат усилия да продължи обучението на децата от разстояние. В следващите дни ще започне преподаване на нови знания във виртуалното пространство.

Министерството на образованието предостави безплатни акаунти за всички учители и ученици за Майкрософт.

Класните ръководители ще предоставят на Вас – родителите потребителски имена и пароли за регистрация в портала на МОН. Ето как можете да регистрирате успешно учениците, за да могат да участват в часовете във виртуална класна стая.

Благодаря Ви за подкрепата!

Активиране на акаунт

Електронно училище

В нашето училище „Приключението продължава!“

 

 

 

Уважаеми

родители и близки на учениците

в Основно училище „Христо Ботев“ с. Мъглен,

Скъпи ученици,

В ситуацията на извънредно положение в изминалите няколко дни всеки от Вас е изпитал обърканост, страх или паника от застрашителната опасност от новия Корона вирус. Знаем, че имунната система на човека е много силна, но отслабва при страх и паника, затова Ви изпращаме нашата енергия и позитивизъм, за да преживеем това, което ни се случва в момента.

От 16.03.2020 г. обучението в училището, както срещите ни и консултациите  се провеждат дистанционно. Организираме провеждане на обучение от разстояние за споделяне на учебни материали и ресурси. Следваме указанията на Министерството на образованието и на РУО-Бургас, имаме подкрепата на всички издателства, отворените за обучение платформи, електронния дневник на училището. Очакваме и получаването на безплатни акаунти за всички ученици и учители в системата на домейна edu.mon.bg. Ще останем свързани по между си в това ново приключение, не само в учебния процес и не само по време на криза.

Уважаеми родители,

Прекарвайте повече в ежедневните дейности с децата си /според възрастта и индивидуалността им/, както и с Вашите близки – по отношение на игрите, забавленията, ученето, гответе си вкусни неща, хранете се заедно, разказвайте си истории и приказки. Говорете си! Играйте заедно! Общувайте без технологии! Споделяйте идеи, обменяйте информация в групите по класове!

Скъпи ученици,

Продължавайте да учите вкъщи. Не се отказвайте да полагате усилия!

Семейството Ви дава нещо безценно – безопасност, принадлежност и спокойствие, а училището – знания, приобщаваща и сигурна среда, самостоятелност, но и сплотеност.

ЦЕЛИЯТ ЕКИП НА УЧИЛИЩЕТО СМЕ ГОТОВИ ДА ВИ ПОДКРЕПИМ!

ВАЖНО !!!

От 16.3.2020 г. (понеделник) в училище няма да се провеждат редовни учебни часове, а ще се прилагат различни форми на обучение в електронна среда по графика за седмичното разписание на класа. Ще получавате  допълнителни указания от съответните учители и класни ръководители.
Моля следете редовно съобщенията  в платформата ШКОЛО.
За провеждането на часовете е необходим интернет и компютър.
Уважаеми ученици,
Времето, прекарано в къщи е наложително да използвате  за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци.
Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.
Уважаеми родители,
Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.