Начало

???????????????????????????????


15   СЕПТЕМВРИ

   Тази дата означава много и никога не се забравя. Тя е начало за едни и незабравими усещания – за други. Тази учебна година родното ни училище  отвори врати на 15 септември, за да събере децата в стремеж към знания и учение.

     Повсеместният празник беше отбелязан в двора на ОУ ”Христо Ботев“. Приветствие към учениците поднесе директорът г-н Йълмаз Касим. 

     Новата учебна година започна с трудности, с отговорности и най-често с непосилни понякога задължения, но и с перспективата за едно по-плодотворно, по-богато на идеи творческо сътрудничество между децата и  онези, които са призвани да ги учат и възпитават, да им вдъхват увереност и самочувствие, да ги правят по-умни и по-добри.

              Да си пожелаем успешна учебна 2019/2020 година

AutoCollage_8_Images


ОУ “Христо Ботев” с. Лудогорци е наследник на училището открито през 1909 г.  В момента в ОУ “Христо Ботев” с. Лудогорци и има 7 паралелки и 5 полуинтернатни групи и общо 103 ученици от І до VІІ клас. Училището е определено за средищно включващо още учениците от селата Йонково, Голям Поровец, Старо селище и Бърдоква. Това налага провеждането на добре обмислена стратегия за развитие на училището в близките години и да го превърне в привлекателно място, което учениците биха избрали и завършили основното си образование, да притежават нужната готовност, да продължат обучението си в средните училища.

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Формиране на личности с висока интелектуална подготовка, владеещи чужди езици и работа с компютър, с добра обща култура, с изградено гражданско съзнание и поведение, с критично мислене, със свободен и предприемчив дух, подготвени за независим живот.

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Утвърждаване на ОУ “Христо Ботев” с. Лудогорци, като конкурентоспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Ежедневна защита на авторитета на педагогическата колегия, като екип от професионалисти, които повишават квалификацията си, и високо отговорни личности, проявяващи толерантност и зачитане на човешкото достойнство.