Педагогически колектив

Директор на училището:
г-жа Мариянка Кръстева-висше образование,спец.математика и физика,начална педагогика,IV ПКС

Педагогически колектив:

1.Начален етап:
*2-4клас -г-жаПенка Белоева -ст.начален учител,спец.предучилищна и начална педагогика ,висше образование,бакалавър
*3 клас -г-жа Богдана Хаджиева -ст.начален учител,спец. предучилищна педагогика,начална педагогика,английски език в начален етап,висше образование-магистър,III ПКС /изучава/

2.Прогимназиален етап:
*5-7 кл. г-н Митко Дамянов – ст.учител ,висше образование-магистър , спец.български език и литература
*6кл. г-н инж. Станислав Иванов – учител,спец.информационни и комуникационни технологии -висше образование,магистър
Лектори:
*г-н Сава Матеев-мл.учител,спец.музика