19.02.2020 г.

По повод 147-та годишнина от обесването на Васил Левски, учениците от 6 клас с техния класен ръководител г-жа Златка Бендерова от ОУ“ХРИСТО БОТЕВ“ – с. Елховец представиха- Литературно-музикална програма.
По традиция бе поднесено и слово от г-н Пламен Лишковски(учител по История и цивилизации).
Всяка година се отделя кът, в който се поставят знакови предмети от живота на Дякона, които се съхраняват в училище.