Училищна дейност(Галерия)

В този раздел ще намерите снимков материал за дейността на училището с участието на учениците за празници,които се отбелязват ежегодно.